15 Ağustos 2011 Pazartesi

Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni

Eğer İhsan Oktay Anar ya da Osmanlı dönemini anlatan başka bir eser okuyorsanız fonda bulunması elzem olan bir eser Şeyh Galip'in bu şarkısı. 18. yüzyılda Galata mevlevihanesinin başında bulunan Divan şairimiz Şey Galip şiirlerinde ilahi aşkı anlatmasıyla nam salmıştır. Şüphesiz ki doruk noktası "Hüsn ü Aşk" mesnevisidir. Klâsik edebiyatın bütün kurallarını bünyesinde toplayan bir şiirdir"Fârig olmam".

Sevgiliden gelen her türlü cefaya canı gönülden razı gelen deli aşık bu anlamda Mecnun ve Ferhat'a selam sunar, dünya bir yana, kendisi bir yana düşse de sevgisinden vazgeçmeyeceğini belirtir. Beşeri bir aşk gibi görünse de amaçlanan "maşuk"tan çok "aşk"ın kendisidir. Aşık olmaya meftundur şair. Sevgiliye kavuşmak gibi bir amacı yoktur. Dünya duysun diye haykırır: Aşığım ben sana! Bırakmayacağım seni! Aslında sevgilisine ne aittir ne de sahip.

17. yüzyılda örnekleri verilmeye başlayan şarkı türünün hayata dönük, sevgiliyle hemhâl, eğlence merkezli duruşuna aykırı bir şiirdir. Çok da güzeldir.

Şiiri de alıntılayalım:

Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni
Böyle yazmış alnıma kilk-i kazâ sevdim seni
Ben bu sözden dönmezem devr eyledikçe nüh felek
Şâhid olsun aşkıma arz u semâ sevdim seni

Bend-i peyvend-i dilim ebrû-yı gaddârındadır
Rişte-i cem’iyyetim zülf-i siyeh-kârındadır
Hastayım ümmîd-i sıhhat çeşm-i bîmârındadır
Bir devâsız derde oldum mübtelâ sevdim seni

Ey hilâl-ebrû dilin meyli sanadır doğrusu
Sûy-i mihrâba nigâhım kec-edâdır doğrusu
Râ kaşından inhirâf etsem riyâdır doğrusu
Yâ savâb olmuş veya olmuş hatâ sevdim seni

Bî-gubârım hasret-i hattınla hâk olsam yine
Sıhhatim rûh-i lebindendir helâk olsam yine
Tîğ-i gamzenden kesilmem çâk çâk olsam yine
Hâsılı beyhûde cevr etme bana sevdim seni

Gâlib-i dîvâneyim Ferhâd u Mecnûn’a salâ
Yüz çevirmem olsa dünya bir yana ben bir yana
Şem’ine pervâneyim pervâ ne lâzımdır bana
Anlasın bîgâne bilsin âşinâ sevdim seni
Şeyh Galip  (Şiiri alıntıladığımız adres:http://www.edebiyatturkiye.com/

Dinledikçe efkâr bastırır. Aşık değilseniz aşkı çağırır; zaten aşıksanız hiç kavuşmayı istemeden, hayaller kurdurur. Çaresiz bir dert değil de nedir, aşk!
Bir de dinleyin, uyarılarımıza kulak asmadan! http://otekisiz.blogspot.com/2011/08/alasta-vardiya.html


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder